Baždarenje ventila sigurnosti

Ispitivanje disajnih ventila

Akreditovana laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom.

ispitivanje opreme pod pritiskom

Ispitivanja do 750 bara.

Vršimo ispitivanja ventila sigurnosti koji rade na pari, kiseoniku, tehničkim gasovima, naftnim derivatima, freonu, amonijaku i drugim fluidima.

Najangažovanija laboratorija na domaćem tržištu na osnovu broja ispitanih uzoraka.

Od 2006-te godine do sada je ispitano preko 100.000 komada ventila sigurnosti u našoj laboratoriji što nas čini liderima po broju ispitanih ventila na srpskom tržištu, a samim tim i najiskusniju laboratoriju iz ove oblasti.

Pored prepoznatljivog kvaliteta usluga koje pružamo, naši aduti su kratki rokovi i povoljne cene zbog čega se naša referenc lista neprekidno nastavlja.

Kontaktirajte nas i pošaljete Vaše upite kako bismo Vam odgovorili ponudom. Neka Vaši zaposleni budu bezbedni kao i instalacije pod pritiskom. Izbegnite visoke kazne i odgovornost Vaših službenika.

ispitivanje opreme pod pritiskom

U skladu sa zahtevima korisnika naših usluga i važećim zakonskim propisima laboratorija je akreditovana za ispitivanje proizvoda prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tela Srbije –ATS-a

Akreditacijom potvrđujemo našu stručnost (kompetentnost) za ispitivanja:

 1. Ventila sigurnosti prema SRPS ISO 4126-1 i prema Pravilniku o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe sl.gl.RS 114/21
 2. Ispitivanje ventila sigurnosti za rasterećenje pritiska rezervoara za TNG prema standardu SRPS EN 14129 i prema važećem pravilniku sl.gl,RS 114/21
 3. Industrijska armatura prema SRPS EN12266
 4. Stabilnih posuda pod pritiskom prema SRPS EN13445-5
 5. Ispitivanje kotlova SRPS EN12952-6, SRPS EN12953-5
 6. Ispitivanje disajni (dišnih) ventila i sigurnosnih zaklopki
 7. Ispitivanje sklopova ventila na bocama za CO2 prema SRPS EN 12094-4 NOVO
 8. Ispitivanje industrijskih metalnih cevovoda prema SRPS EN 13480-5

Osnovno opredeljenje TERMOENERGETIK PLUS d.o.o. je da zadovoljimo korisnika svojim uslugama.
Polazeći od toga, jedan od preduslova za kvalitet laboratorijskih usluga je dokazivanje sopstvene kompetentnosti prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i u tom smislu smo utvrdili sledeće principe politike kvaliteta u LABORATORIJI:

 1. PROFESIONALIZAM
  Osoblje laboratorije je dužno da sprovodi aktivnosti u laboratoriji na utvrđen način, tako da uvek ostvaruje profesionalizam i kvalitet usluga sa kojima će biti korisnik zadovoljan.
 2. ZNANJE
  U laboratoriji se za potrebe korisnika mogu sprovoditi ispitivanja koja su definisana Poslovnikom o kvalitetu i za koje je kompetentnost laboratorije dokazana.
 3. POVERENJE
  Poverenje u sistem kvaliteta laboratorije i rezultate ispitivanja se iskazuje kroz:
  • praćenje zahteva korisnika i normativnih dokumenata sa ciljem da se isti zadovolje, planiranje svih aktivnosti i stalna poboljšanja u procesu rada, stalno unapređenje metoda ispitivanja i podizanje nivoa usluga, obezbeđenje poverenja korisnika u kvalitet rada i zaštitu podataka, stalno osposobljavanje osoblja i podsticanje njihovog usavršavanja, stvaranje klime saradnje, poverenja i pripadnosti laboratoriji
  • ostvarivanje medjulaboratorijske saradnje radi potvrdjivanja našeg načina rada i prikupljanja novih znanja.
 4. PRAVILA
  Osoblje laboratorije je dužno da poznaje Politiku kvaliteta, Poslovnik o kvalitetu i dokumente sistema kvaliteta koji iz Poslovnika proizilaze i da ih u svom radu primenjuju. Tehnički rukovodilac mora da poznaje i primenjuje zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025.

Instrukcija kako sastaviti zahtev za ponudu ispitivanja ventila sigurnosti:

Parametri koji su nam neophodni da bi smo Vam uspešno odgovorili na zahtev:

 1. Nazivni otvor (NO, DN, precnik-R...)
 2. Tip ventila (sa tegom ili sa oprugom)
 3. Tip veze: navojni ili prirubnički
 4. Nazivni pritisak ventila (NP, PN)
 5. Potrebno izvršiti:
  • Podešavanje i ispitivanje (kod redovnog godišnjeg ispitivanja i korištenih ventila) ili
  • samo ispitivanje (kod novih ventila).

Parametri koji su poželjni:

 1. Zahtevani pritisak otvaranja (naročito ako se radi pritiscima preko 50 bar)
 2. Radni fluid (para, voda, termoulje, vazduh, gas, amonijak...)
 3. Radna teperatura.

Dodatne usluge PLUS koje nudimo: terenski rad na licu mesta u Vašem pogonu.


Zahtev možete poslati e-mailom