Usluge

Termoenergetik Usluge

Za bezbedan rad vešeg postrojenja pod pritiskom: kotlarnice, podstanice, termoenergetskog ili procesnog potrojenja


Gasne instalacije

GASNE INSTALACIJE

Provera i kontrola gasnih instalacija

Tu spadaju gasne rampe, unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice do potrošača, instalacije gasa u kuhinjama restorana...

Gasne instalacije

POKRETNA LABORATORIJA

POKRETNA LABORATORIJA

OVAJ KOMBI JE PRVI I JEDINI U SRBIJI IZ NAŠE DELATNOSTI SPECIJALNO PRILAGOĐEN ZA RAD NA TERENU

Usluga je namenjena pre svega proizvođačima koji ne mogu zaustavljati proizvodnju na duži vremenski period.

Pokretna Laboratorija

BAŽDARENJE VENTILA SIGURNOSTI

BAŽDARENJE VENTILA SIGURNOSTI

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OPREME POD PRITISKOM

U sastavu "Termoenergetik Plus" d.o.o. deluje i LABORATORIJA kao posebna organizaciona jedinica u kojoj se vrše mehanička ispitivanja cevovodne armature i opreme pod pritiskom.

Baždarenje

TALONIRANJE - MANOMETRI

ETALONIRANJE - MANOMETRI

AKREDITOVANA LABORATORIJA ZA ETALONIRANJE

U sastavu "Termoenergetik Plus" d.o.o. deluje i LABORATORIJA za etaloniranje kao posebna organizaciona jedinica.

Etaloniranje

IMENOVANO TELO

IMENOVANO TELO

IMENOVANO TELO JE AKREDITOVANA KONTROLNA ORGANIZACIJA

Imenovano telo je akreditovana kontrolna organizacija koja je imenovana od strane Ministarstva rudarstva i energetike da se u njegovo ime može baviti inspekcijskim poslovima...

Imenovano telo

Servis industrijske armature

ISPITIVANJE INDUSTRIJSKE ARMATURE

Pored ispitivanja ventila sigurnosti ispitujemo i ostalu industrijsku armature...