Gasne instalacije

Gasne instalacije

Provera i kontrola gasnih instalacija

Gasne instalacije

Prema važećem pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica po službenom listu SFRJ Br.10/90 i 52/90 prema članu 73 definisani su rokovi ispitivanja.

Po članovima 46, 47 i 48 pravilnika ispitivanja su obavezna da se vrše jednom godišnje.

Tu spadaju gasne rampe, unutrašnje gasne instalacije od merno regulacione stanice do potrošača, instalacije gasa u kuhinjama restorana...