TERMOENERGETIK PLUS d.o.o.

Za vaše postrojenje pod pritiskom, kotlarnicu, podstanicu, termoenergetsko ili procesno potrojenje dajemo Vam prava rešenja!

Baždarenje - Ispitivanje

Akreditovana laboratorija za ispitivanje opreme pod pritiskom, ventila sigurnosti prema SRPS ISO 4126-1 od strane Akreditacionog tela Srbije 01-150.

Etaloniranje - Manometri

U sastavu "Termoenergetik Plus" d.o.o. deluje i LABORATORIJA za etaloniranje kao posebna organizaciona jedinica.

Imenovano telo

Imenovano telo je akreditovana kontrolna organizacija koja je imenovana od strane Ministarstva rudarstva i energetike da se u njegovo ime može baviti inspekcijskim poslovima.

Akreditovana Laboratorija

U skladu sa zahtevima korisnika i važećim zakonskim propisima, laboratorija je akreditovana za etaloniranje manometara prema standardu SRPS ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tela Srbije - ATS-a

Pokretna radionica

Usluga je namenjena pre svega proizvodacima koji ne mogu zaustavljati proizvodnju na duži vremenski period. Naročito kada se radi o proizvodacima prehrambenih proizvoda.

Gasne instalacije

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Kalendar obaveza

Prema opremi pod pritiskom.Svake godine 2 god 3 god 5 god 9 god 10 god
Ispitivanje ​Pritiskom Ventil sigurnosti Manometari - - - -
Ispitivanje ​Pritiskom Gasna instalacija - - - Ispitivanje kotla Ispitivanje posude
Pregledi Kotla Spoljašnji - Unutrašnji - Ispitivanje pritiskom -
Pregled Cevovod - - - Spoljašnji, unutrašnji - -
Pregled Posude - Spoljšnji - Unutrašnji - Ispitivanje pritiskom

Termoenergetik plus d.o.o.

Dugogodišnje iskustvo u remontu termoenergetiskih postrojenja, procesne opreme, gorionika, cevovodne armature i prepoznavanje potreba tržista za kvalitetnom uslugom u toj delatnosti su nas pocetkom 1996. godine naveli na osnivanje SZR "TERMOENERGETIK".

Od tada, pa do danas naše ključno opredelenje je da zadovoljimo zahteve korisnika svojim uslugama i takav pristup je dao rezultate. Prvi korisnici naših usluga su nas nagradili poverenjem , a u medjuvremenu smo stekli i brojne nove korisnike. Obim svojih usluga smo vremenom povecavali, a uz osnovnu uslugu servisiranja zapornih i sigurnosnih ventila, hvataca necistoca, reducir ventila, umanjivaca pritiska, kondeznacionih lonaca...


Imenovano telo

Imenovano telo je akreditovana kontrolna organizacija

/

Imenovano telo je akreditovana kontrolna organizacija koja je imenovana od strane Ministarstva rudarstva i energetike da se u njegovo ime može baviti inspekcijskim poslovima i to prema Pravilnicima donetim na osnovu evropske direktive 97/23 EC (PED)

Imenovano telo Ministarstva rudarstva i energetike

Naše reference

Pogledajte našu bogatu referentnu listu.

SAZNAJ VIŠE

Kako da pravilno saradjujemo

Sva neophodna dokumentacija na jednom mestu.
Pravilnici i opšti uslovi.

Preuzmite dokumenta